[OpenKH-devel] Task openkh:release

Tuan Anh geniuses2129 at gmail.com
Tue Feb 3 19:41:23 EST 2009


Task openkh:release và tiny_mce:download em đã hoàn tất, nếu phát hiện
bug hay yêu cầu gì thêm thì mọi người thông báo nhé.

2009/2/4 Ngoc Dao <ngocdaothanh at gmail.com>:
> Vấn đề này Tuấn Anh đã giải quyết xong. Để mọi người cùng biết, lí do là
> Tuấn Anh dùng Ruby 1.8.6, trong khi Rails mới đòi Ruby 1.8.7.
>
> Ngọc.
>
>
> 2009/1/31 Ngoc Dao <ngocdaothanh at gmail.com>
>>
>>
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: Ngoc Dao <ngocdaothanh at gmail.com>
>> Date: 2009/1/31
>> Subject: Re: [OpenKH-devel] Task openkh:release
>> To: OPENKH <openkh-devel at rubyforge.org>
>>
>>
>> Anh thử như sau:
>> * Tạo thư mục tạm, chuyển vào thư mục này
>> * git clone git at github.com:ngocdaothanh/openkh.git
>> * git submodule init
>> * git submodule update
>>
>> Rồi:
>> * cp config/database.yml.sample_sqlite3 config/database.yml
>> * cp config/conf.rb.sample config/conf.rb
>> * rake db:create
>> * mkdir public/modules  <-- thu muc nay chua co, se sua
>> * mkdir public/themes  <-- thu muc nay chua co, se sua
>> * rake openkh:install
>> * rake openkh:demo
>>
>> Sau đó:
>> * ruby script/server
>>
>> Rồi thử = browser thấy chạy ngon lành.
>>
>> Ngọc.
>>
>>
>> 2009/1/30 Tuan Anh <geniuses2129 at gmail.com>
>>>
>>> Em đã thử các kiểu rồi mà vẫn không được. Mà chỉ có openkh bị vậy, các
>>> rails project khác không có vấn đề gì cả.
>>> Đúng là khó hiểu thật, không biết quá trình load bị trục trặc ở chỗ nào.
>>>
>>> 2009/1/29 Ngoc Dao <ngocdaothanh at gmail.com>:
>>> > Hi Tuấn Anh.
>>> >
>>> > Anh chạy không thấy vấn đề gì.
>>> >
>>> > Các file trong thư mục initializers không được load thì đúng là kì. Em
>>> > kiểm
>>> > tra xem source code hay môi trường có vấn đề gì k. Nhanh nhất chắc là
>>> > xóa
>>> > hết check out lại từ đầu.
>>> >
>>> > Chú ý edge Rails có lỗi "Template not found" khi chạy được trong chế độ
>>> > production (ticket gì quên rồi :P). Bà con nên theo dõi
>>> > http://rails.lighthouseapp.com, thấy ticket nào hay thì watch cho biết.
>>> >
>>> > Ngọc.
>>> >
>>> >
>>> > 2009/1/29 Tuan Anh <geniuses2129 at gmail.com>
>>> >>
>>> >> Em thử thêm dòng:
>>> >>
>>> >> config.action_controller.session = CONF[:session]
>>> >>
>>> >> vào file config/environment.rb thì hết lỗi đó nhưng lại xuất hiện lỗi
>>> >> khác:
>>> >>
>>> >> $ rake gems
>>> >> (in /home/vijadic/develop/openkh)
>>> >> rake aborted!
>>> >> undefined method `acts_as_tree_without_loop' for Page(Table doesn't
>>> >> exist):Class
>>> >>
>>> >> Có vẻ các file trong config/initializers không được load khi chạy
>>> >> rake, anh Ngọc kiểm tra lại xem. Hiện tại chạy rake openkh:install
>>> >> cũng không được.
>>> >>
>>> >> > * Xem danh sách thư mục trong .gitmodules, rồi chuyển vào các thư
>>> >> > mục
>>> >> > này,
>>> >> > chạy git pull để nâng cấp. Ví dụ vào vendor/rails, chạy git pull.
>>> >>
>>> >> Em đã chạy:
>>> >>
>>> >> git submodule init
>>> >> git submodule update
>>> >>
>>> >> để cài tất cả submodules, như vậy ok chưa anh?
>>> >>
>>> >>
>>> >> 2009/1/28 Ngoc Dao <ngocdaothanh at gmail.com>:
>>> >> > Tuấn Anh thử:
>>> >> > * Đặt secret dài hơn 30 kí tự.
>>> >> > * Xem danh sách thư mục trong .gitmodules, rồi chuyển vào các thư
>>> >> > mục
>>> >> > này,
>>> >> > chạy git pull để nâng cấp. Ví dụ vào vendor/rails, chạy git pull.
>>> >> >
>>> >> > Ngọc.
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> > 2009/1/28 Tuan Anh <geniuses2129 at gmail.com>
>>> >> >>
>>> >> >> @Anh Ngọc:
>>> >> >> Em thử rake gems thì bị báo lỗi như sau:
>>> >> >>
>>> >> >> $ rake gems
>>> >> >> (in /home/vijadic/develop/openkh)
>>> >> >> rake aborted!
>>> >> >> A key is required to write a cookie containing the session data.
>>> >> >> Use
>>> >> >> config.action_controller.session = { :key => "_myapp_session",
>>> >> >> :secret
>>> >> >> => "some secret phrase" } in config/environment.rb
>>> >> >>
>>> >> >> Trong config/conf.rb hình như cũng đã có phần cấu hình session rồi
>>> >> >> mà
>>> >> >> sao vẫn bị báo lỗi vậy ạ ?
>>> >> >>
>>> >> >> 2009/1/28 Ngoc Dao <ngocdaothanh at gmail.com>:
>>> >> >> > Hi Tuấn Anh.
>>> >> >> >
>>> >> >> > Anh thấy nhiều người không quen Ruby và Rails, khi cài chương
>>> >> >> > trình
>>> >> >> > Rails
>>> >> >> > thì không biết cài thêm gem như thế nào. Do đó anh nghĩ nên để
>>> >> >> > sẵn
>>> >> >> > các
>>> >> >> > gem
>>> >> >> > viết bằng Ruby trong thư mục vendor/gems. Chỉ cần trên máy có tối
>>> >> >> > thiểu
>>> >> >> > Ruby
>>> >> >> > và các gem viết bằng C (ví dụ DB driver) là có thể download
>>> >> >> > openkh.zip
>>> >> >> > về
>>> >> >> > chạy được ngay.
>>> >> >> >
>>> >> >> > Em tham khảo kết quả của rake -T gems rồi giải quyết xem sao. Để
>>> >> >> > ý
>>> >> >> > thêm
>>> >> >> > dòng
>>> >> >> > 24-26 trong config/environment.rb.
>>> >> >> >
>>> >> >> > Ngọc.
>>> >> >> >
>>> >> >> >
>>> >> >> > 2009/1/23 Tuan Anh <toroku4pc at gmail.com>
>>> >> >> >>
>>> >> >> >> Chào mọi người,
>>> >> >> >>
>>> >> >> >> Em đã implement task để release openkh (rake openkh:release).
>>> >> >> >> Task này tạm thời chỉ chạy trên Unix và hệ thống cần phải cài
>>> >> >> >> sẵn
>>> >> >> >> rsync,
>>> >> >> >> zip.
>>> >> >> >> Hiện tại task này tin tưởng vào ignore list định nghĩa trong
>>> >> >> >> file
>>> >> >> >> .gitignore cho nên các files và dirs định nghĩa trong .gitignore
>>> >> >> >> cũng
>>> >> >> >> sẽ không được zip cùng release package.
>>> >> >> >> Có gì mọi người test và cho ý kiến.
>>> >> >> >>
>>> >> >> >> --
>>> >> >> >> Nguyen Tuan Anh
>>> >> >> >> _______________________________________________
>>> >> >> >> OpenKH-devel mailing list
>>> >> >> >> OpenKH-devel at rubyforge.org
>>> >> >> >> http://rubyforge.org/mailman/listinfo/openkh-devel
>>> >> >> >
>>> >> >> >
>>> >> >> > _______________________________________________
>>> >> >> > OpenKH-devel mailing list
>>> >> >> > OpenKH-devel at rubyforge.org
>>> >> >> > http://rubyforge.org/mailman/listinfo/openkh-devel
>>> >> >> >
>>> >> >> >
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >> --
>>> >> >> Nguyen Tuan Anh
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> > _______________________________________________
>>> >> > OpenKH-devel mailing list
>>> >> > OpenKH-devel at rubyforge.org
>>> >> > http://rubyforge.org/mailman/listinfo/openkh-devel
>>> >> >
>>> >> >
>>> >>
>>> >>
>>> >>
>>> >> --
>>> >> Nguyen Tuan Anh
>>> >
>>> >
>>> > _______________________________________________
>>> > OpenKH-devel mailing list
>>> > OpenKH-devel at rubyforge.org
>>> > http://rubyforge.org/mailman/listinfo/openkh-devel
>>> >
>>> >
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Nguyen Tuan Anh
>>
>>
>
>
> _______________________________________________
> OpenKH-devel mailing list
> OpenKH-devel at rubyforge.org
> http://rubyforge.org/mailman/listinfo/openkh-devel
>
>-- 
Nguyen Tuan Anh


More information about the OpenKH-devel mailing list