[OpenKH-devel] required_gems.txt

Ngoc Dao ngocdaothanh at gmail.com
Sat Nov 29 03:32:18 EST 2008


Hi all.

Xin mọi người update rồi đọc doc/MODULE, đoạn nói về required_gems.txt. Sau
đó search toàn bộ các file required_gems.txt trong project rồi xem để biết
cách viết.

@Tuấn Anh: Lúc nãy viết sai cú pháp nên nghi oan cho config.gem của Rails
:P. Em update rồi xem cú pháp đúng.

Ngọc.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://rubyforge.org/pipermail/openkh-devel/attachments/20081129/d21521af/attachment.html>


More information about the OpenKH-devel mailing list