[OpenKH-devel] Tiny_mce_gzip vs NGINX gzip config

Ngoc Dao ngocdaothanh at gmail.com
Tue Nov 18 01:34:41 EST 2008


Hi.

Bản trunk (mới nhất) của OpenKH (có thể xem qua ngay trên browser:
http://openkh.rubyforge.org/svn/trunk/, muốn down về thì dùng Subversion
client) không còn dùng cái này nữa rồi.

Ngọc.


2008/11/18 tin trong nguyen <tintn.hcmute at gmail.com>

> Chào các anh chị.
>
> Bữa giờ ghé thăm qua site của các anh chị, đọc mãi cái thằng tiny_mce_gzip
> của anh Dũng mình thấy hơi bị chuối :D, tại sao lại dùng plugin ruby để xử
> lý gzip, việc đó có nên không, trong khi server NGINX đã xử lý rồi? Anh chị
> giải thích giùm em được không?
>
> Thanks
>
> Tin Trong Nguyen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://rubyforge.org/pipermail/openkh-devel/attachments/20081118/8052b83f/attachment.html>


More information about the OpenKH-devel mailing list