[OpenKH-devel] Engines va Ruby-Gettext

Tuan Anh geniuses2129 at gmail.com
Mon Jul 21 03:28:59 EDT 2008


Ok, để em thử xem sao, ruby-gettext thì em có từng dùng thử nhưng engines
thì chưa xài bao giờ cả.

-- 
Nguyen Tuan Anh

2008/7/20 Ngoc Dao <ngocdaothanh at gmail.com>:

> Hi all.
>
> Cấu trúc module dùng Engines:
> http://rails-engines.org/
>
> L10 (k phải i18n như giải thích trong mail trước) dùng Ruby-Gettext:
> http://www.yotabanana.com/hiki/ja/ruby-gettext.html?ruby-gettext
> http://www.yotabanana.com/hiki/?ruby-gettext-howto-engines
>
> Để chuẩn bị, xin Tuấn Anh và Lân (bạn Quang Tran Minh ốm nặng nên chắc
> k theo được project, chị Linh designer nên k code) tập viết thử chương
> trình dùng Ruby-Gettext cùng Engines.
>
> Ngọc.
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://rubyforge.org/pipermail/openkh-devel/attachments/20080721/ee8091a3/attachment.html>


More information about the OpenKH-devel mailing list